Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany

Kázne o cieli života

Pridajte sa k nám do nedeľného spoločenstva, kde sa až do adventu budeme zamýšľať nad jedným z cieľov ľudského života – Sme stvorení pre Božiu radosť. Tešíme sa na stretnutie s vami a prajeme vám Božie požehnanie pre vaše životy.

Prvú kázeň z minulej nedele (18.8.2013) si môžete nájsť v hlavnom menu v sekcii Kázne.

Sústredenie konfirmandov – Trusalová 1.- 2. mája 2013

V dňoch 1. – 2. mája 2013 sa v rekreačnom zariadení Trusalová uskutočnilo sústredenie konfirmandov. Tak ako minulý rok aj teraz sa ho zúčastnili konfirmandi a mládežníci z troch cirkevných zborov: Turany, Krpeľany a Blatnica.

Témou tohoročného sústredenia bolo: Život teenagera v zbore. Vyše 40 konfirmandov a mládežníkov bolo rozdelených do troch skupín, ktoré viedli bratia farári: Martin Vargovčák (CZ Turany), Pavel Tomka (CZ Krpeľany) a Tomáš German (CZ Blatnica). Pomáhali im starší mládežníci, ktorí svojím „mladším kolegom“ porozprávali o svojich aktivitách v zbore a svedčili im o Bohu. Spoločne sa zamýšľali nad možnosťami a aktivitami, ktoré ponúka cirkev mladým ľuďom k tomu, aby lepšie spoznali – stretli Pána Ježiša Krista vo svojom živote. Nechýbali spoločné hry,  piesne a modlitby.

Máme nádej, že aj títo mladí ľudia si nájdu svoje miesto v cirkevnom zbore a o rok sa už zúčastnia  ako mládežníci a vedúci na ďalšom sústredení.

Úvodné slovo

Vitajte na našej novej stránke ECAV Turany. Stránke je stále vo výstavbe, ale robíme všetko preto, aby sme ju úspešne dorobili.

Čo nás čaká…

STREDA  10.10.

Spevokol o 17:00 hod.

PIATOK  12.10.

Konfirmácia 1. ročník 16:00hod., 2.ročník 17:00hod.

Detský spevokol Rybičky 17:00hod.

NEDEĽA 14.10.

Služby Božie s VP o 10:15 hod. Turany na SB budeme ďakovať za tohtoročné úrody, ktoré nám Pán Boh požehnal.

 

 

 

Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.