Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany

Kázne o cieli života

Pridajte sa k nám do nedeľného spoločenstva, kde sa až do adventu budeme zamýšľať nad jedným z cieľov ľudského života – Sme stvorení pre Božiu radosť. Tešíme sa na stretnutie s vami a prajeme vám Božie požehnanie pre vaše životy.

Prvú kázeň z minulej nedele (18.8.2013) si môžete nájsť v hlavnom menu v sekcii Kázne.

Sústredenie konfirmandov – Trusalová 1.- 2. mája 2013

V dňoch 1. – 2. mája 2013 sa v rekreačnom zariadení Trusalová uskutočnilo sústredenie konfirmandov. Tak ako minulý rok aj teraz sa ho zúčastnili konfirmandi a mládežníci z troch cirkevných zborov: Turany, Krpeľany a Blatnica.

Témou tohoročného sústredenia bolo: Život teenagera v zbore. Vyše 40 konfirmandov a mládežníkov bolo rozdelených do troch skupín, ktoré viedli bratia farári: Martin Vargovčák (CZ Turany), Pavel Tomka (CZ Krpeľany) a Tomáš German (CZ Blatnica). Pomáhali im starší mládežníci, ktorí svojím „mladším kolegom“ porozprávali o svojich aktivitách v zbore a svedčili im o Bohu. Spoločne sa zamýšľali nad možnosťami a aktivitami, ktoré ponúka cirkev mladým ľuďom k tomu, aby lepšie spoznali – stretli Pána Ježiša Krista vo svojom živote. Nechýbali spoločné hry,  piesne a modlitby.

Máme nádej, že aj títo mladí ľudia si nájdu svoje miesto v cirkevnom zbore a o rok sa už zúčastnia  ako mládežníci a vedúci na ďalšom sústredení.

Úvodné slovo

Vitajte na našej novej stránke ECAV Turany. Stránke je stále vo výstavbe, ale robíme všetko preto, aby sme ju úspešne dorobili.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 19.4.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 20.4.
Komfirmácia I. ročník 17:00, II.ročník 16:00

NEDEĽA 22.4.

SB Ratkovo 09:00hod., Turany 10:15hod.

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!