Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany

Oznam :)

Služby Božie

počas vianočných a novoročných sviatkov

(T – Turany, Š – Šútovo, N – Nolčovo, R – Ratkovo)

 

Štedrý večer – 15.00  Š – Štedrovečerné služby Božie

24.12.2013 (utorok) – 17.00  T – Štedrovečerné služby Božie

1.slávnosť vianočná  10.15  T – Slávnostné SB na sviatok narodenia Pána

25.12.2013 (streda)

2.slávnosť vianočná  10.15  T – Slávnostné SB s Večerou Pánovou

26.12.2013 (štvrtok)

Nedeľa po Vianociach  8.45  N – Služby Božie

29.12.2013 – 10.15  T – Služby Božie

Záver občianskeho roka  15.00  R – Služby Božie

31.12.2013 (utorok) – 17.00   T – Ďakovné SB na záver obč. roku

Nový rok 2014 – 10.15  T – Slávnostné novoročné SB

1.1.2014 (streda)

Nedeľa po Novom roku  10.15  T – Služby Božie

5.1.2014

Zjavenie Pána – 10.15  T – Služby Božie na sviatok „Troch kráľov“

6.1.2014 (pondelok)

 Prajeme Vám, nech Vás vianočné evanjelium

naplní Božou láskou, milosťou a pokojom

 nielen počas týchto vianočných sviatkov,

ale i v nastávajúcom roku Pána 2014. 

 

Vyhlásenie výsledkov volieb biskupa VD ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo na zasadnutí dňa 8.11.2013 vyhlásilo na základe zápisu sčítacej komisie  výsledky volieb na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2014 – 2020 .

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na základe zápisu sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb na biskupa VD ECAV:

Celkový počet konventuálov : 10 344

Mgr. Ondrej Koč: 3916 hlasov (37,86%)

Mgr. Slavomír Sabol: 6261 hlasov (60,53%)

Nehlasovalo : 167 (1,61%)

DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014- 2020, bol zvolený Mgr. Slavomír Sabol

DP VD ECAV zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov VD ECAV vyhlásiť výsledok volieb v nedeľu 17.11.2013 na hlavných službách Božích.

Čo nás čaká

Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.