Konfirmácia

V našej cirkvi platia pre konfirmáciu tieto pravidlá a sú záväzné v každom cirkevnom zbore

ZÁVÄZNÉ ÚPRAVY Č. 4/96 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku

E. ZÁVÄZNÉ ÚPRAVY

UPOZORNENIE Č. 6/95

predsedníctva ECAV na Slovensku,

ktorým sa vysvetľuje čl. 9 ods. 2 CÚ o konfirmačnej výučbe

1) Konfirmačná výučba je dvojročná.

2) Člen cirkvi môže byť pripustený na konfirmačnú prípravu len po dovŕšení 12. roku veku.

3) Výnimky z týchto zásad povoľuje senior.

4) Nie je možné povoliť súčasne výnimku z oboch zásad, spomenutých v bodoch 1 a 2 tohto upozornenia.

5) Porušenie týchto zásad sa pokladá za hrubý disciplinárny priestupok.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!