Detský spevokol

Detský spevokol Rybičky

Je názov novozaloženého detského spevokolu, ktorý od septembra 2012 začali navštevovať viaceré deti z nášho zboru, ale pribudli k nemu aj deti z fílie Šútovo. Každý piatok podvečer o 17.00 hod. sa v zborovej sieni  stretávajú najmenší členovia zboru, aby sa naučili čím viac detských piesní o našom Pánovi Ježišovi a o Pánu Bohu. Spolu s deťmi prichádzajú aj rodičia či staré mamy a deťom pomáhajú aj staršie dievčatá z mládeže. Je nám spolu veľmi dobre, pani farárka a pán farár nás majú radi a trpezlivo nás učia pekné piesne. Okrem toho sa rozprávame, modlíme a budeme pripravovať aj rôzne hry, súťaže a vystúpenia. V Turanoch prichádza 10-15 detí, v Šútove do 10.

A prečo názov „Rybičky“? Pretože najstarším znakom, symbolom prvých kresťanov bola RYBA. V gréckej reči sa ryba povie ICHTHYS a v tých písmenách je zakódované vyznanie: JEŽIŠ KRISTUS, BOŽÍ SYN SPASITEĽ. Je to krásne vyznanie a toto vyznanie je aj naším poslaním – spievať na oslavu Pána Ježiša, ktorý je aj naším Pánom a Spasiteľom.

A tak v mene nás všetkých pozývame medzi seba všetky deti, ktoré majú chuť patriť do spoločenstva malých rybičiek, ktoré sa stretáva pre radosť ľudí a na slávu Božiu. Naším cieľom je mať v cirkevnom zbore svoj priestor pre radosť, hru a pieseň.

 

img00003

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.