Detský spevokol

Detský spevokol Rybičky

Je názov novozaloženého detského spevokolu, ktorý od septembra 2012 začali navštevovať viaceré deti z nášho zboru, ale pribudli k nemu aj deti z fílie Šútovo. Každý piatok podvečer o 17.00 hod. sa v zborovej sieni  stretávajú najmenší členovia zboru, aby sa naučili čím viac detských piesní o našom Pánovi Ježišovi a o Pánu Bohu. Spolu s deťmi prichádzajú aj rodičia či staré mamy a deťom pomáhajú aj staršie dievčatá z mládeže. Je nám spolu veľmi dobre, pani farárka a pán farár nás majú radi a trpezlivo nás učia pekné piesne. Okrem toho sa rozprávame, modlíme a budeme pripravovať aj rôzne hry, súťaže a vystúpenia. V Turanoch prichádza 10-15 detí, v Šútove do 10.

A prečo názov „Rybičky“? Pretože najstarším znakom, symbolom prvých kresťanov bola RYBA. V gréckej reči sa ryba povie ICHTHYS a v tých písmenách je zakódované vyznanie: JEŽIŠ KRISTUS, BOŽÍ SYN SPASITEĽ. Je to krásne vyznanie a toto vyznanie je aj naším poslaním – spievať na oslavu Pána Ježiša, ktorý je aj naším Pánom a Spasiteľom.

A tak v mene nás všetkých pozývame medzi seba všetky deti, ktoré majú chuť patriť do spoločenstva malých rybičiek, ktoré sa stretáva pre radosť ľudí a na slávu Božiu. Naším cieľom je mať v cirkevnom zbore svoj priestor pre radosť, hru a pieseň.

 

img00003

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!