Spevokol

Spevokol v našom cirkevnom zbore má dlhú tradíciu. Vznikol ako túžba veriacich aj takýmto spôsobom oslavovať Pána Boha. Nie sme žiadni profesionáli, no snažíme sa dať do svojich vystúpení srdce a cit. Tvoríme dobrú partiu, ktorá sa rada stretáva. Už od začiatku fungovania sme sa snažili profilovať ako miešaný štvorhlasný spevácky zbor. Samozrejme radi vo svojich radoch privítame aj nových členov. Cvičíme spravidla raz za týždeň. Ak je to potrebné, potom nácviky zintenzívňujeme.  Už dlhodobo mávame nácviky v sobotou o 18.00 hod. v priestoroch zborovej siene. Vystupujeme prevažne v domácom turianskom evanjelickom kostole, taktiež na prehliadkach spevokolov, ktoré sú organizované v našom turčianskom senioráte.  V našom repertoáre prevažujú chorály z evanjelického spevníka a iné zborové piesne v dvoj až štvorhlasnej úprave. Vedie nás sestra kantorka  Mgr. Renáta Hrkútová, ktorej patrí úprimné a veľké poďakovanie ako aj všetkým členom.

Niekoľko piesní prezentujeme aj v jazyku nemeckom. Ak máte hudobný sluch a chceli by ste ho využiť aj na oslavu Pána Boha a sebe na radosť, potom príďte medzi nás! Srdečne pozývame a budeme sa tešiť. Iste medzi nás zapadnete.

 

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!