Spevokol

Spevokol v našom cirkevnom zbore má dlhú tradíciu. Vznikol ako túžba veriacich aj takýmto spôsobom oslavovať Pána Boha. Nie sme žiadni profesionáli, no snažíme sa dať do svojich vystúpení srdce a cit. Tvoríme dobrú partiu, ktorá sa rada stretáva. Už od začiatku fungovania sme sa snažili profilovať ako miešaný štvorhlasný spevácky zbor. Samozrejme radi vo svojich radoch privítame aj nových členov. Cvičíme spravidla raz za týždeň. Ak je to potrebné, potom nácviky zintenzívňujeme.  Už dlhodobo mávame nácviky v sobotou o 18.00 hod. v priestoroch zborovej siene. Vystupujeme prevažne v domácom turianskom evanjelickom kostole, taktiež na prehliadkach spevokolov, ktoré sú organizované v našom turčianskom senioráte.  V našom repertoáre prevažujú chorály z evanjelického spevníka a iné zborové piesne v dvoj až štvorhlasnej úprave. Vedie nás sestra kantorka  Mgr. Renáta Hrkútová, ktorej patrí úprimné a veľké poďakovanie ako aj všetkým členom.

Niekoľko piesní prezentujeme aj v jazyku nemeckom. Ak máte hudobný sluch a chceli by ste ho využiť aj na oslavu Pána Boha a sebe na radosť, potom príďte medzi nás! Srdečne pozývame a budeme sa tešiť. Iste medzi nás zapadnete.

 

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.