Spoločenstvo žien

V marci 2011 sa na misijných službách Božích v našom cirkevnom zbore obnovila činnosť Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Od toho času sme sa stretávali 1 krát za mesiac. Je pre nás radosťou, že pre viaceré sestry z nášho zboru sú tieto stretnutia chvíľou ku povzbudeniu a duchovnému rastu. V programe našich stretnutí nám veľmi pomáhajú naši farárovci, hlavne výkladom duchovných – kresťanských a biblických tém, modlitbami. Ďakujeme im za to, a naše poďakovanie patrí aj tým sestrám, ktoré prispievajú rôznymi témami a príspevkami do nášho programu.

V r. 2012 prvítali sme medzi nami aj vzácneho hosťa pána MUDr. Pavla Jamrišku zo Sučian, ktorý nám vo svojej prednáške priblížil ako fungujú naše pľúca, porozprával nám o ochoreniach pľúc a dýchacieho systému a informoval o prevencii

Od jari sa však začali vykonávať rekonštrukčné práce v podkroví a v zborovej sieni a preto sa naše stretnutia museli prerušiť. Vďaka Pánu Bohu a tiež ochotným bratom a sestrám sa tieto práce dokončili na jeseň a my sme sa znovu začali stretávať. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v 1.adventnú nedeľu 2.decembra 2012 popoludní. Prednášku mala naša sestra MUDr. Maňková.

Aj naďalej sa budeme snažiť, aby naše stretnutia boli zaujímavé, aktuálne, aby upevňovali aj naše vzájomné vzťahy. Túžime, aby Božie slovo, tlmočené v našom cirkevnom zbore nás naďalej posilňovalo, napomínalo a povzbudzovalo a viedlo aj k takýmto aktivitám pre rozvoj kresťanského povedomia nás všetkých. Radi privítame medzi nami nových členov a povzbudzujeme Vás k účasti. Príďte medzi nás, s láskou Vás očakávame!

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!