Spoločenstvo žien

V marci 2011 sa na misijných službách Božích v našom cirkevnom zbore obnovila činnosť Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Od toho času sme sa stretávali 1 krát za mesiac. Je pre nás radosťou, že pre viaceré sestry z nášho zboru sú tieto stretnutia chvíľou ku povzbudeniu a duchovnému rastu. V programe našich stretnutí nám veľmi pomáhajú naši farárovci, hlavne výkladom duchovných – kresťanských a biblických tém, modlitbami. Ďakujeme im za to, a naše poďakovanie patrí aj tým sestrám, ktoré prispievajú rôznymi témami a príspevkami do nášho programu.

V r. 2012 prvítali sme medzi nami aj vzácneho hosťa pána MUDr. Pavla Jamrišku zo Sučian, ktorý nám vo svojej prednáške priblížil ako fungujú naše pľúca, porozprával nám o ochoreniach pľúc a dýchacieho systému a informoval o prevencii

Od jari sa však začali vykonávať rekonštrukčné práce v podkroví a v zborovej sieni a preto sa naše stretnutia museli prerušiť. Vďaka Pánu Bohu a tiež ochotným bratom a sestrám sa tieto práce dokončili na jeseň a my sme sa znovu začali stretávať. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v 1.adventnú nedeľu 2.decembra 2012 popoludní. Prednášku mala naša sestra MUDr. Maňková.

Aj naďalej sa budeme snažiť, aby naše stretnutia boli zaujímavé, aktuálne, aby upevňovali aj naše vzájomné vzťahy. Túžime, aby Božie slovo, tlmočené v našom cirkevnom zbore nás naďalej posilňovalo, napomínalo a povzbudzovalo a viedlo aj k takýmto aktivitám pre rozvoj kresťanského povedomia nás všetkých. Radi privítame medzi nami nových členov a povzbudzujeme Vás k účasti. Príďte medzi nás, s láskou Vás očakávame!

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.