O našom zbore

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU TURANY

 Náš cirkevný zbor má v súčasnosti 2187 členov (údaj k 1.1.2018)

Je zložený z matkocirkvi Turany a z filiálok Šútovo, Nolčovo, Ratkovo.

Patrí do Turčianskeho seniorátu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Farský úrad sa nachádza v matkocirkvi Turany, ulica Komenského 313/2. Vedľa farskej budovy (z r. 1966) sa nachádza chrám Boží, postavený v r. 1934. Súčasťou farskej budovy je prístavba – zborová sieň (r. 1973), ktorá slúži cirkevnému zboru na rôzne aktivity (stretávanie detí, mládeže, vyučovanie konfirmandov, stretávanie dospelých na biblických hodinách a na ďalšie aktivity). V r. 2011 – 2012 prebehla úprava zborovej siene, jej rozšírenie v nadstavbovej časti, kde vznili ďalšie priestory. V súčasnosti plánujeme rekonštrukciu strešnej krytiny na kostole. Termín realizácie je leto roku 2018.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!