Mládež a dorast

V našom CZ je možnosť stretávania sa mladých ľudí aj po konfirmácii k upevňovaniu v kresťanskej viere ako tvoreniu vzájomných priateľstiev a k ev. povedomiu mladých ľudí. V súčasnej dobe sa nepravidelne stretáva okolo 6 mladých bratov a sestier, niekedy aj viac. Zapájajú sa aj do bohoslužobného života čítaním liturgických textov, prípravou programov a do inej služby v zbore (rozdávanie inf.listov, časopisov a pod.). Podporujme ich službu a prejavme úprimnú radosť z toho, že ich vidíme medzi nami. Počas leta a prázdnin pomáhajú pri výletoch ako aj pri konfirmačných sústredeniach.

Práca s dorastom (vek 12-14) sa sústreďuje počas konf. prípravy a je zameraná na budovanie úprimného vzťahu k Bohu, cirkvi, k svojmu zboru. Podľa možností pripravujeme vystúpenia pre rôzne podujatia v zbore, vianočné večierky a sústredenia.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!