Konfirmačná výučba

V našom cirkevnom zbore prebieha okrem vyučovania náboženstva v školách aj vyučovanie konfirmandov v priestoroch našej zborovej siene. Toto vyučovanie v našej cirkvi trvá spravidla 2 roky. Prihlásiť sa naň môžu všetci pokrstení, ktorí už dosiahli vek 12 rokov, alebo sú aspoň v 7. ročníku základnej školy.  V školskom roku 2015/2016 majú prváci vyučovanie v piatok o 15:00 a druháci v piatok o 16:00.
Cieľom vyučovania je ísť do hĺbky, a to tak v poznávaní Písma svätého, ako aj vierouky našej Evanjelickej cirkvi. Nejde však len o poznatky a informácie, hoci aj to je dôležité. Cieľom je tiež zintenzívnenie vzťahu mladého človeka s Pánom Bohom, čo by sa malo prejavovať aj na pravidelnej účasti na službách Božích. Výsledkom konfirmačnej prípravy je samotná slávnosť konfirmácie, kedy sú mladí pokrstení ľudia prijímaní za dospelých členov cirkevného zboru a cirkvi ako takej.
Deje sa to na základe dvoch predpokladov. Prvým z nich je vyznanie viery slovami Apoštolského vierovyznania (Viery všeobecnej kresťanskej). Druhým predpokladom je potvrdenie krstnej zmluvy. Pri krste, v mene dieťaťa, rodičia a krstní rodičia sľubovali Pánu Bohu, že svoje dieťa budú vychovávať v kresťanskej viere. Pán Boh sa zas zaviazal, že naše dieťa prijme za svojho syna, resp. dcéru – a ponúkne mu odpustenie hriechov, svoju milosť, ochranu, pomoc, sprevádzanie a blízkosť v živote ako aj zasľúbenie večného života. Pri konfirmácii mladý človek, teraz už v svojom vlastnom mene, sám za seba potvrdzuje, že i naďalej chce ako kresťan žiť a správať sa v tomto svete. Pred Bohom sa tak stáva zodpovedným sám za seba. Ide teda, svojim spôsobom, o aktualizáciu krstnej zmluvy. Pán Boh, ako zmluvný partner ostáva naďalej, no namiesto rodičov a krstných rodičov je tu teraz mladý pokrstený človek.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!