Biblické hodiny pre dospelých

Biblické hodiny pre dospelých sú veľmi dobrou príležitosťou k biblickému a vieroučnému vzdelávaniu sa a k budovaniu osobného spoločenstva s Pánom Ježišom. V Turanoch sa konajú vo štvrtok o 17.00 hod. v zborovej sieni. (okrem adventu, pôstu a letných prázdnin). V Šútove sa konajú v utorok o 17.00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade (vopred oznámené). Okrem výkladu textov a rôznych tém, sú súčasťou stretnutí modlitby a piesne, ktoré upevňujú našu vieru. Preberali sme výklad prvých kapitol o stvorení, Ježišov životopis, dejiny ev. piesne a v súčasnosti sa venujeme prvým kapitolám zo evanjelia podľa Mareka. Stretnutia obohacuje aj pravidelná „debata“ o rôznych súčaných témach a dianí v cirkvi, v kresť. svete a spoločnosti.

Budeme radi, ak si tieto stretnutia cez týždeň obľúbia viacerí z vás.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!