Služby Božie

Služby Božie sa konajú v chráme Božom v Turanoch v nedeľu a vo sviatok o 10.15 hod. (na výročité sviatky aj večer o 17.00 hod.)

Vo fíliách (Nolčovo, Ratkovo, Šútovo) sa konajú spravidla raz do mesiaca o 8.45 hod.

 • ·       Služby Božie sú ústredným zhromaždením všetkých členov
  cirkevného zboru v mene Ježiša Krista.
 • ·       Boh sa v službách Božích prihovára svojmu ľudu v čítaných,
  alebo spievaných textoch, v kázni slova Božieho, vo sviatostiach.
 • ·       Ľud na služábch Božích odpovedá Bohu chválou a oslavou, ďakovaním,
  vyznaním obsiahnutým v liturgii, modlitbách, hudbe, speve..
 • ·       Zvestovaním Slova (Božieho) a prisluhovaním sviatostí – teda prostriedkami
  milosti – sa v srdciach ľudí budí viera a nový život
 • ·       Cez počúvanie Slova Božieho a prijímanie sviatostí (krst svätý, Večera Pánova)
  príjímame ako dar od Boha posilnenie a utvrdenie našej viery.
 • ·       Počas hodinky služieb Božích môžeme načerpať duchovný porkm
  a požehnanie pre náš život…
 • ·       Služby Božie sa konajú v chráme Božom, ktorý vybudovali naši predkovia k sláve Božej a v ktorom sa schádzajú celé generácie.

Každý jeden z nás tvorí spoločenstvo cirkevného zboru.
Príďte načerpať duchovnú silu spoločnými modlitbami a spevmi  a oslavovať Pána Boha.

Vo fíliách (Nolčovo, Ratkovo, Šútovo) sa služby Božie konajú spravidla raz do mesiaca o 8.45 hod.

V advente a pôste sa konajú aj stredtýždňové večerné služby Božie (pobožnosti) v Šútove v utorok o 17.00 hod. na Obecnom úrade a v Turanoch v zborovej sieni vo štvrtok o 17.00 hod.

Príležitostné, mimoriadne služby Božie sú vopred oznámené.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!