Cirkevný rok

Delenie cirkevného roka

Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria Cirkevný rok a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.

Cirkevný rok sa delí na dve časti:

A. Slávnostná časť cirkevného roka
B. Bezslávnostná časť cirkevného roka

A.  Slávnostná časť cirkevného roka sa delí na 3 obdobia – kruhy:

A1. Vianočné obdobie:

• štyri adventné nedele
• Štedrý večer (24. 12.)
• 1. slávnosť vianočná (25. 12.) – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť vianočná (26. 12.) – spomienka na mučeníka diakona Štefana
• koniec občianskeho roku – Silvester, ďakovné služby Božie
• Nový rok (1. 1.) – 8. deň po sviatku narodenia Pána; vtedy dostal meno Ježiš; prosíme o Božie požehnanie na nový rok
• Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) – posledný vianočný sviatok;
nasledujú nedele po Zjavení

A2. Veľkonočné obdobie:

• šesť pôstnych nediel
• Smrtná nedeľa (piata pôstna nedeľa)
• Kvetná nedeľa (šiesta nedeľa) – začína sa Tichý alebo Veľký týždeň
• Zelený štvrtok – posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi, keď Pán Ježiš ustanovil sviatosť Večere Pánovej
• Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
• 1. slávnosť veľkonočná – deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť veľkonočná
• päť nedieľ po Veľkej noci

A3. Svätodušné obdobie:

• Vstúpenie Krista Pána na nebo – 40. deň po Vzkriesení
• 1. slávnosť svätodušná – na 50. deň po Veľkej noci – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi
• 2. slávnosť svätodušná
• Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha

B.  Bezslávnostná časť cirkevného roka:
nie sú v nej slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni:

• nedele po Svätej Trojici
• Sviatok apoštolov Petra a Pavla – 29. júna
• Sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda – 5. júla
• Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa roku 1415 – 6. júla
• Kajúca nedeľa – spomienka na skazu mesta Jeruzalem
• Poďakovanie za úrody zeme
• Pamiatka reformácie – 31. októbra
• Pamiatka zosnulých – 2. novembra

Category: Cirkevný rok
Published on Thursday, 26 May 2011 20:24
Written by Super User
Hits: 535

Zdroj: http://www.ecavdobsina.sk/index.php/vierouka/cirkevny-rok/112-delenie-cirkevneho-roka

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!