Cirkevný rok

Delenie cirkevného roka

Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria Cirkevný rok a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.

Cirkevný rok sa delí na dve časti:

A. Slávnostná časť cirkevného roka
B. Bezslávnostná časť cirkevného roka

A.  Slávnostná časť cirkevného roka sa delí na 3 obdobia – kruhy:

A1. Vianočné obdobie:

• štyri adventné nedele
• Štedrý večer (24. 12.)
• 1. slávnosť vianočná (25. 12.) – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť vianočná (26. 12.) – spomienka na mučeníka diakona Štefana
• koniec občianskeho roku – Silvester, ďakovné služby Božie
• Nový rok (1. 1.) – 8. deň po sviatku narodenia Pána; vtedy dostal meno Ježiš; prosíme o Božie požehnanie na nový rok
• Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) – posledný vianočný sviatok;
nasledujú nedele po Zjavení

A2. Veľkonočné obdobie:

• šesť pôstnych nediel
• Smrtná nedeľa (piata pôstna nedeľa)
• Kvetná nedeľa (šiesta nedeľa) – začína sa Tichý alebo Veľký týždeň
• Zelený štvrtok – posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi, keď Pán Ježiš ustanovil sviatosť Večere Pánovej
• Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
• 1. slávnosť veľkonočná – deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť veľkonočná
• päť nedieľ po Veľkej noci

A3. Svätodušné obdobie:

• Vstúpenie Krista Pána na nebo – 40. deň po Vzkriesení
• 1. slávnosť svätodušná – na 50. deň po Veľkej noci – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi
• 2. slávnosť svätodušná
• Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha

B.  Bezslávnostná časť cirkevného roka:
nie sú v nej slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni:

• nedele po Svätej Trojici
• Sviatok apoštolov Petra a Pavla – 29. júna
• Sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda – 5. júla
• Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa roku 1415 – 6. júla
• Kajúca nedeľa – spomienka na skazu mesta Jeruzalem
• Poďakovanie za úrody zeme
• Pamiatka reformácie – 31. októbra
• Pamiatka zosnulých – 2. novembra

Category: Cirkevný rok
Published on Thursday, 26 May 2011 20:24
Written by Super User
Hits: 535

Zdroj: http://www.ecavdobsina.sk/index.php/vierouka/cirkevny-rok/112-delenie-cirkevneho-roka

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.