Aktivity

V cirkevnom zbore sa vykonávajú pravidelné aktivity, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou života zboru.  Nejde len o nedeľné služby Božie, ktoré tvoria vrchol duchovného života zboru, ale aj iné podujatia uprostred týždňa. Ide najmä o tieto pravidelné podujatia:

Biblické hodiny:
Šútovo: Utorok o 17:00 na obecnom úrade.
Turany: Štvrtok o 17:00 v zborovej sieni

Detský spevokol “Rybičky”
V piatok o 17:00 v zborovej sieni

Spevokol dospelých
V sobotu o 17:00 v zborovej sieni

Mládež:
V sobotu o 18:00 v zborovej sieni.

Služby Božie:
Každú nedeľu a sviatok o 10:15 v Turanoch v chráme Božom.

 

V menu si môžete kliknúť na aktivity zboru a dozvedieť sa o nich viac. A samozrejme, ste na všetkých vítaní! 🙂

Čo nás čaká…

Večerné SB v Šútove a Turanoch v týždni po 1. pôstnej nedeli nebudú

PIATOK 23.2.
Konfirmácia I. ročník 17:00 nebude
Konfirmácia II.ročník 16:00 nebude

Detský spevokol Rybičky v piatok nebude

SOBOTA 24.2.

Spevokol dospelých 17:00h zborovka

NEDEĽA 25.2.
2.pôstna nedeľa SB 10:15 hod.

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!