Chrám Boží v Turanoch

Cirkevný zbor vznikol na konci 16. stor. Až do r. 1709 používali turianski evanjelici stredoveký kostol z konca 13. stor. Po zániku v rekatolizačných časoch sa zbor obnovil, keď v roku 1786 si zbor postavil tolerančný kostol. Poškodila ho v r. 1813 povodeň a jeho statiku aj zemetrasenie v roku 1857. Zlý technický stav spôsobil, že museli kostol rozobrať a v roku 1934 nahradiť novým.

Príkladná obetavosť cirkevníkov, finančná podpora aj od rodákov z Ameriky, no predovšetkým Božia pomoc spôsobili, že tento výnimočný skvost architekta Jozefa Peška z Ružomberka bol 6. mája 1934 posvätený. Oltár, kazateľna a krstiteľnica sú z umelého kameňa. Vrchný oltárny obraz, Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade, je dielom – kópiou maliara Žamboza. Spodný obraz, Večera Pánova, je originálom maliara Zoltána Palugyaia. Chrámová veža má štyri zvony. Výška veže i s krížom je 42 metrov.

 

 

 

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!