Štruktúra zboru

Predsedníctvo cirkevného zboru

Daniel Gdovin – zborový farár

Viera Jarošová – zborová dozorkyňa

 

Zástupca zborového dozorcu

Ing. Viliam Volna (fília Šútovo)

 

Kurátori cirkevného zboru

Ľubomír Raffaj – matkocirekv Turany

Libuša Vaňková – fília Šútovo

Paulína Bačeová – fília Nolčovo

Kamila Tvarožná – fília Ratkovo

 

Presbyteri cirkevného zboru

 

Matkocirkev Turany: Drahomíra Blahútová, Oľga Froľová, Jozef Revallo, Jolana Holková, Renáta Hrkútová, Martin Líška, Viera Kráľová, Miroslava Maronová, Ľubomír Raffaj, Ľubomír Meliš, Danka Ujčeková, Janka Hulcová, Petra Foťková, Zuzana Majková, Janka Kleinová.

 

Fília Šútovo: Ing. Viliam Volna, Vladislav Jurečka, Marta Jurečková, Andrea Nogová, Libuša Vaňková

Fília Ratkovo: Viera Janotová, Alena Thomková

Fília Nolčovo: Paula Bačeová

 

Pokladník cirkevného zboru:

Ľudmila Popracová

 

Účtovník cirkevného zboru:

Ing. Dušan Sajdák

 

Zapisovateľ cirkevného zboru:

Mgr. Jarmila Hlavatá

 

Kostolníčky cirkevného zboru:

Emília Adamová

 

Kantori cirkevného zboru:

Mgr. Renáta Hrkútová, Marek Chrenko

 

Vnútromisijný výbor:

Predsedajúci: Mgr. Daniel Gdovin – zborový farár; Viera Jarošová – zbor. dozorkyňa;

členovia: Miroslava Maronová, Oľga Froľová, Elena Líšková, Anna Kráľová, Jolana Holková,

 

Hospodársky výbor:

Predsedajúci: Mgr. Daniel Gdovin – zborový farár; Viera Jarošová – zborová dozorkyňa; členovia: Ing. Dušan Sajdák, Ľubomír Raffaj, Ľudmila Popracová

 

Delegáti na seniorálny konvent:

Drahomíra Blahútová, Paulína Bačeová, Viera Janotová, Ľubomír Raffaj, Vladislav Volna. Náhradníci: Jana Kleinová, Zuzana Majková.

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.