Štruktúra zboru

Predsedníctvo cirkevného zboru

Daniel Gdovin – zborový farár

Viera Jarošová – zborová dozorkyňa

 

Zástupca zborového dozorcu

Ing. Viliam Volna (fília Šútovo)

 

Kurátori cirkevného zboru

Ľubomír Raffaj – matkocirekv Turany

Libuša Vaňková – fília Šútovo

Paulína Bačeová – fília Nolčovo

Kamila Tvarožná – fília Ratkovo

 

Presbyteri cirkevného zboru

 

Matkocirkev Turany: Drahomíra Blahútová, Oľga Froľová, Jozef Revallo, Jolana Holková, Renáta Hrkútová, Martin Líška, Viera Kráľová, Miroslava Maronová, Ľubomír Raffaj, Ľubomír Meliš, Danka Ujčeková, Janka Hulcová, Petra Foťková, Zuzana Majková, Janka Kleinová.

 

Fília Šútovo: Ing. Viliam Volna, Vladislav Jurečka, Marta Jurečková, Andrea Nogová, Libuša Vaňková

Fília Ratkovo: Viera Janotová, Alena Thomková

Fília Nolčovo: Paula Bačeová

 

Pokladník cirkevného zboru:

Ľudmila Popracová

 

Účtovník cirkevného zboru:

Ing. Dušan Sajdák

 

Zapisovateľ cirkevného zboru:

Mgr. Jarmila Hlavatá

 

Kostolníčky cirkevného zboru:

Emília Adamová

 

Kantori cirkevného zboru:

Mgr. Renáta Hrkútová, Marek Chrenko

 

Vnútromisijný výbor:

Predsedajúci: Mgr. Daniel Gdovin – zborový farár; Viera Jarošová – zbor. dozorkyňa;

členovia: Miroslava Maronová, Oľga Froľová, Elena Líšková, Anna Kráľová, Jolana Holková,

 

Hospodársky výbor:

Predsedajúci: Mgr. Daniel Gdovin – zborový farár; Viera Jarošová – zborová dozorkyňa; členovia: Ing. Dušan Sajdák, Ľubomír Raffaj, Ľudmila Popracová

 

Delegáti na seniorálny konvent:

Drahomíra Blahútová, Paulína Bačeová, Viera Janotová, Ľubomír Raffaj, Vladislav Volna. Náhradníci: Jana Kleinová, Zuzana Majková.

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!