História

Koncom 14. storočia boli Turany významnou osadou, lebo 13. júna 1397 uhorský kráľ Žigmund Luxemburský ich povýšil na kráľovské mesto.K rozšíreniu Lutherovej reformácie v Turci značne prispela šľachtická rodina Révaiovcov. František Révai bol nielen horlivým evanjelikom, ale s Lutherom si aj osobne dopisoval.V histórii vyše 400-ročnej existencie evanjelickej cirkvi v Turanoch pôsobilo 24 podľa mena známych kňazov. Ľudová evanjelická škola v obci počas svojho 300-ročného trvania zamestnávala asi štyri desiatky učiteľov.17.storočie bolo pre evanjelikov v Uhorsku storočím neobyčajne ťažkým. Dňa 17. apríla 1639, na Kvetnú nedeľu, vtrhli do Turian ozbrojení drábi zemepána Mikuláša Révaia, aby zlomili turianskych evanjelikov. Násilím odňali kostol (terajší r. kat.), faru i školu. Do fary dosadili katolíckeho kňaza a evanjelický farár Martin Kuráni bol vyhnaný. Turanci, verní reformácii, si povolali za ďalšieho kňaza Jeremiáša Pauliniho.V roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, ktorým sa aj evanjelikom zabezpečila väčšia náboženská sloboda. Tak si mohli aj turanci postaviť svoj prvý evanjelický kostol. Stalo sa tak v roku 1786. Ku kostolu bola pristavená aj fara. Prvým potolerančným kňazom sa stal Ján Michalec.Začiatkom 20.storočia stáli turianski evanjelici pred naliehavou úlohou postaviť si nový chrám, lebo pôvodný tolerančný kostol bol už v dezolátnom stave. Príkladná obetavosť cirkevníkov z matkocirkvi i z fílií, finančná podpora aj od rodákov z Ameriky, no nadovšetko Božia pomoc spôsobili, že tento výnimočný skvost architekta Jozefa Peška z Ružomberka bol 6. mája 1934 posvätený.Oltár, kazateľňa a krstiteľnica sú z umelého kameňa. Vrchný oltárny obraz – Ježiš v getsemanskej záhrade – je dielom – kópiou maliara Žamboza. Spodný obraz – Večera Pánova –  je originálom maliara Zoltána Palugyaia. Dvojmanuálový organ darovala rodina Jána Púčka v roku 1933. Kostolná veža má štyri zvony. Výška veže i s krížom je 42 metrov.

Terajšia fara bola postavená v roku 1966, zborová sieň v roku 1973. V rokoch 1992 – 2003 bola vykonaná generálna oprava chrámu, organa, úpravy vo fare, v zborovej sieni a okolia.

Ďalšie významné úpravy okolia kostola, vo fare, vo farskej záhrade a v zborovej sieni boli prevedené v rokoch 2011-2012.

Farári:

1580-1586 Ján Hlosinus
1586-1606 Ján Gažúr
1611-1612 Andrej Lochanides
1612-1628 Imrich Jančo
1628-1639 Martin Kuráni
1639-1647 Jeremiáš Paulini
1647-1653 Ján Bombicenus
1653-1666 Eliáš Francisci
1667-1672 Štefan Vitko
1683-1689 Ján Holéci
1705-1709 Ján Andreades
1785-1796 Ján Michalec
1796-1797 Michal Zolnensis
1797-1834 Tobiáš Búľovský
1835-1842 Karol Dianovský
1842-1893 Pavel Bogyay
1894-1897 Vladimír Jurkovič
1897-1904 Ľudovít J.Hrdlička
1904-1922 Ján M.Štetka
1923-1925 Ivan Kolesár
1926-1929 Juraj Raab
1931-1960 Ján Dianovský
1960-1992 Igor Sitár
1993-2009 Ivan Mikuš
2009-2015 Mgr. Martin Vargovčák, Mgr. Kristína Vargovčáková
2015 -2016 Mgr. Jakub Pavlús
2017-          Mgr. Daniel Gdovin

 
Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.