Pozvánka na seniorátne stretnutie mužov TUS

Milí naši bratia, muži,

srdečne vás pozývame na stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: Z pasivity do aktivity. Základným biblickým textom sú slová z knihy 1 M 2,15: “ Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.”

     Stretnutie sa uskutoční  v evanjelickom kostole v Blatnici dňa 13.10.2018 (sobota). Registrácia účastníkov bude od 8:00 hod. do 8:30 hod. Program  začína 8:30 hod. a skončí sa do 12:30 hod.

Na stretnutí zaznejú dve prednášky ku danej téme:

  1. Vanko, zb. farár Košeca – Biblický výklad 1M 2,15 zameraný na tému Z pasivity do aktivity.
  2. Kaňuch, senior TUS – Z pasivity do aktivity: Prečo ľudia majú problém sa zapájať do diania vo svojom okolí. Štúdia, ktorá bola uverejnená v časopise Lutheranus.

V rámci programu nás tiež čaká:

  • panelová diskusia k danej téme (B. Záborský, D. Beňuch, V. Bargár, moderuje: I. Trepáč)
  • osobný príbeh jedného z nás (J. Labaj)
  • spoločný spev mužov, hudobne nám poslúži mužské farárske zoskupenie J
  • pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie

     Prosíme o milodar 3 EUR na účastníka, ktorý poslúži na pokrytie výdavkov spojených so stretnutím a občerstvením. Milodar (najlepšie spoločne za všetkých mužov z cirkevného zboru) odovzdajte pri registrácií v predsieni kostola pred samotným začiatkom stretnutia.

     Stretnutie je určené pre všetky generácie mužov od konfirmačného veku.

     Veríme, že bude pre nás všetkých mužov povzbudením a posilnením na našej ceste viery a zároveň bude nápomocné k budovaniu vzťahov v rámci nášho Turčianskeho seniorátu.

     Prihlásiť sa môžete do 8.10.2018 na farskom úrade alebo aj e-mailom na adresu: tus@ecav.sk. Prosíme, aby ste tak urobili. Pomôže nám to pri organizácii a technickom zabezpečení stretnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

4 × one =

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.