Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany

Vstupujeme do pôstu…zamyslenie na nedeľu od Martina Luthera

POKUŠENIE A LÁSKA
,,Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme Veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu.” Žid 4,15


Keď ma diabol napáda, moje srdce sa potešuje, viera posilňuje, lebo viem o Tom, ktorý ho premohol a pre mňa to urobil, teda, že mi Kristus prišiel na pomoc a povzbudenie. Tak viera prekonáva diabla. Toto je prvým krokom, ktorým ma Boh učí viere, aby som vedel, že Kristus premohol diabla pre mňa.
To druhé: Keď teraz viem, že ma diabol neovláda, ale je premožený kvôli viere, musím sa uspokojiť aj s tým, že budem tiež pokúšaný. To spôsobí, že sa moja viera posilní a blížny bude mať z môjho víťazstva a skúšky útechu a príklad.
Tu si treba všimnúť: kde začína viera, tam sa zakrátko objaví pokušenie. Duch Svätý ťa nenechá odpočívať a oddychovať, ale čoskoro ťa vrhne do pokušenia. Prečo? ,,Aby sa viera osvedčila.” Lebo inak by nás diabol odfúkol ako stebielko slamy. Keď však príde Boh, naloží na nás takú veľkú ťarchu, ktorá nás tak veľmi zaťaží, že On sám sa musí pod ňu postaviť. Tým bude diablovi a všetkým ľuďom zjavné, že sa uplatňuje Božia moc. Tak Boh v našej slabosti dokazuje svoju slávu a majestát. Preto nás vrhá na púšť. Vrhá nás teda tam, kde sme opustení všetkými tvormi, aby sme nikde nevideli pomoc. Áno, aby sme si mysleli, že aj Boh nás celkom opustil. Lebo ako sa tu správa ku Kristovi, tak sa správa aj k nám. Nejde to ľahko, musí to človeku nahnať strach.

Martin Luther

1 2 3 15

Čo nás čaká…

ŠTVRTOK 31.5.

Biblická hodina Turany 17:00hod.

PIATOK 1.6.
Komfirmácia I. ročník o 17:00, II.ročník 16:00 nebude.

SOBOTA 2.5.

Krst 11:30 hod.

NEDEĽA 3.6.

Služby Božie 1. nedeľa po Svätej Trojici o 10:15 hod., poobede o 14:30 v CZ Sučany: Stretnutie spevokolov TUS

 

 

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!