Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany

Vstupujeme do pôstu…zamyslenie na nedeľu od Martina Luthera

POKUŠENIE A LÁSKA
,,Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme Veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu.” Žid 4,15


Keď ma diabol napáda, moje srdce sa potešuje, viera posilňuje, lebo viem o Tom, ktorý ho premohol a pre mňa to urobil, teda, že mi Kristus prišiel na pomoc a povzbudenie. Tak viera prekonáva diabla. Toto je prvým krokom, ktorým ma Boh učí viere, aby som vedel, že Kristus premohol diabla pre mňa.
To druhé: Keď teraz viem, že ma diabol neovláda, ale je premožený kvôli viere, musím sa uspokojiť aj s tým, že budem tiež pokúšaný. To spôsobí, že sa moja viera posilní a blížny bude mať z môjho víťazstva a skúšky útechu a príklad.
Tu si treba všimnúť: kde začína viera, tam sa zakrátko objaví pokušenie. Duch Svätý ťa nenechá odpočívať a oddychovať, ale čoskoro ťa vrhne do pokušenia. Prečo? ,,Aby sa viera osvedčila.” Lebo inak by nás diabol odfúkol ako stebielko slamy. Keď však príde Boh, naloží na nás takú veľkú ťarchu, ktorá nás tak veľmi zaťaží, že On sám sa musí pod ňu postaviť. Tým bude diablovi a všetkým ľuďom zjavné, že sa uplatňuje Božia moc. Tak Boh v našej slabosti dokazuje svoju slávu a majestát. Preto nás vrhá na púšť. Vrhá nás teda tam, kde sme opustení všetkými tvormi, aby sme nikde nevideli pomoc. Áno, aby sme si mysleli, že aj Boh nás celkom opustil. Lebo ako sa tu správa ku Kristovi, tak sa správa aj k nám. Nejde to ľahko, musí to človeku nahnať strach.

Martin Luther

Karneval na ostrove

Pozývame na “Karneval na ostrove”. Príďte bude fajn. A pozvite aj svojich kamarátov 🙂

Rozpis Služieb Božích

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Turany
želá svojím členom, ako aj priaznivcom doma i v zahraničí
radostné Vianoce 2016 a požehnaný nový rok 2017.

Služby Božie
počas vianočných a novoročných sviatkov

Štedrý večer, 24. 12. 2016, sobota
15.00 Štedrovečerné služby Božie v Šútove
17.00 Štedrovečerné služby Božie v Turanoch

1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2016, nedeľa
10.20 Slávnostné služby Božie v Turanoch

2. slávnosť vianočná, 26. 12. 2016, pondelok
8.45 Večera Pánova v Turanoch
10.20 Slávnostné služby Božie v Turanoch

Silvester, 31. 12. 2016, sobota
17.00 Služby Božie v Turanoch

Nový rok, 1. 1. 2017, nedeľa
10.20 Slávnostné služby Božie v Turanoch

Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6. 1. 2017, piatok
10.30 Služby Božie v Turanoch

1 2 3 15

Čo nás čaká…

UTOROK  20.3.

Pôstna večiereň Šútovo 17:00 hod.

Spevokol dospelých 18:00 hod.

ŠTVRTOK  22.3.

Pôstna večiereň Turany 17:00 hod.

PIATOK 23.3.
Konfirmácia I. ročník 17:00 hod.
Konfirmácia II.ročník 16:00 hod.

Detský spevokol Rybičky 17:00 hod.

 

NEDEĽA 25.3.
6.pôstna nedeľa SB 10:15 hod., fília Šútovo 8:45 hod. SB +VP

Nezabudnite, že v nedeľu sa vstáva o hodinu skôr 🙂

 

Slovo na zamyslenie

“Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy.” (Ž 30,4)

Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi 200m šumelo more a udieralo o skalu. Kyvadlovým pohybom sa dostal po hniezdo, keď sa mu lano vyšmyklo a s hrôzou pozoroval, ako sa kýva dopredu a dozadu. Priblížilo sa k nemu, ale nie až tak blízko, aby ho mohol dočiahnuť; ešte chvíľu a lano sa prestane pohybovať. So zatajeným dychom čakal. keď sa lano priblížilo k nemu. Teraz alebo nikdy!  Skočil do prázdna, chytil lano a bol zachránený.  Možno sa lano spasenia blíži k tebe už posledný raz. Nezmeškaj príležitosť! Uchop ho! Poď k svojmu Spasiteľovi v pokání! On ťa zachráni pre večný život!